Årsstämma 2015

Tidpunkt för kommande årsstämma har satts till 6 maj kl 19:00.

Plats: Bällstabergsskolan/Konferensrum B11.

3 maj 2015